Oko na pracę
i Kadr na pracę

Oko na pracę” i „Kadr na pracę” to dwa konkursy odbywające się w 2018, których celem było było przypomnienie o setkach zawodów i specjalizacji oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji. Dla portretowanych specjalistów była to szansa na pokazanie innym ich kunsztu i techniki, dla uczestników – okazja do przedstawienia swojego talentu fotograficznego i filmowego.

 

Konkursy zostały zorganizowane w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Projekty były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Był to pierwszy projekt wspólnie prowadzony przez Shake Hands i Idealnie. Razem odpowiadaliśmy za działania social media oraz PR.