Marketing
zaangażowany społecznie

Podziel się Posiłkiem, czyli jak przekuć działania online w realną pomoc

 

Podziel się Posiłkiem to program walki z niedożywieniem dzieci w Polsce. Od 2003 roku jest jednym z najważniejszych działań zainicjowanych przez Danone na rzecz społeczności lokalnych. W programie działa wieleorganizacji lokalnych, zajmujących się na co dzień problemem niedożywienia dzieci, ogromny jest także wkład indywidualnych osób, które mogą pomogać codziennie podczas zakupów – wybierając produkty Danone oznaczone specjalnym logo – Talerzykiem Podziel się Posiłkiem. Oprócz wymiernych wyników w postaci posiłków dla dzieci, program realizuje również cele edukacyjne i społeczne.

 

Naszym głównym zadaniem podczas realizacji strategii digital było zbudowanie świadomości społecznej dotyczącej problemu niedożywienia dzieci oraz aktywizowanie konsumentów w trakcie podejmowania codziennych decyzji zakupowych – kupując produkty Danone z logiem PsP pomagasz organizacjom i ich podopiecznym. Dotychczas dzięki konsekwentnym działaniom w ramach dziesięciu edycji programu Podziel się Posiłkiem ufundowano już  12 593 392 realnych posiłków dla potrzebujących dzieci. Stało przed nami nie lada wyzwanie: jak skutecznie zaangażować społeczność wokół problemu i przekuć ją w realną pomoc?

 

Centralną osią naszych działań w obszarze digital stał się profil programu Podziel się Posiłkiem na portalu Facebook. W celu wypromowania akcji i zbudowania społeczności skupionej wokół programu stworzyliśmy aplikację Talerzyki na Sprzęciki, polegającą na zbieraniu Talerzyków Podziel się Posiłkiem. Dzięki niej, każdy internauta miał możliwość wspierania nie tylko projektu PsP, ale także inicjatyw lokalnych Organizacji, których głównym celem jest pomoc potrzebującym dzieciom.

 

W przygotowanej przez nas aplikacji każda Organizacja miała swój „profil”, na którym prezentowała siebie, swój cel w akcji i swoje dotychczasowe działania. Każdy zaangażowany w akcję internauta mógł wyszukać w aplikacji najbardziej odpowiadającą mu Organizację i zadeklarować ilość Talerzyków PsP, które chciał jej przekazać. Następnie – tutaj aplikacja wychodziła poza ramy wirtualnego świata – należało wysłać drogą pocztową zadeklarowaną ilość Talerzyków z opakowańpromocyjnych produktów Danone. W aplikacji zastosowaliśmy mechanizm “win – win” – każdy Talerzyk pomagał, każda Organizacja była finalnie nagrodzona, w myśl zasady: im więcej Talerzyków zebranych w czasie akcji, tym bardziej wartościowa nagroda. 32 organizacje z całej Polski, przy wsparciu społeczności lokalnych oraz internautów, mogły zdobyć wyposażenie kuchni lub stołówki.

 

Efekty:

24 530 nowych fanów

profilu Podziel się Posiłkiem na Facebooku

40 937 talerzyków

zadeklarowanych, a następnie przesłanych do Organizacji, czyli...

40 937 zakupionych

jogurtów Danone

10 000

wizyt w aplikacji